(1)
Βαγενάς Α.; Καραμπέκος Γ.; Μανταλιά Π. Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!. OSJ 2020, 3.