Βαγενάς Α., Καραμπέκος Γ., & Μανταλιά Π. (2020). Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!. Open Schools Journal for Open Science, 3(5). https://doi.org/10.12681/osj.24091