Βαγενάς Α.; Καραμπέκος Γ.; Μανταλιά Π. Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!. Open Schools Journal for Open Science, [S. l.], v. 3, n. 5, 2020. DOI: 10.12681/osj.24091. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/article/view/24091. Acesso em: 19 apr. 2024.