Βαγενάς Αθανάσιος, Καραμπέκος Γεώργιος, and Μανταλιά Παναγιώτα. 2020. “Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!”. Open Schools Journal for Open Science 3 (5). https://doi.org/10.12681/osj.24091.