Βαγενάς Α., Καραμπέκος Γ. and Μανταλιά Π. (2020) “Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!”, Open Schools Journal for Open Science, 3(5). doi: 10.12681/osj.24091.