[1]
Βαγενάς Α., Καραμπέκος Γ., and Μανταλιά Π., “Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!”, OSJ, vol. 3, no. 5, Jul. 2020.