Βαγενάς Α., Καραμπέκος Γ., and Μανταλιά Π. “Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!”. Open Schools Journal for Open Science, vol. 3, no. 5, July 2020, doi:10.12681/osj.24091.