Βαγενάς Αθανάσιος, Καραμπέκος Γεώργιος, and Μανταλιά Παναγιώτα. “Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!”. Open Schools Journal for Open Science 3, no. 5 (July 16, 2020). Accessed April 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/article/view/24091.