1.
Βαγενάς Α, Καραμπέκος Γ, Μανταλιά Π. Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!. OSJ [Internet]. 2020 Jul. 16 [cited 2024 Apr. 19];3(5). Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/article/view/24091