[1]
Τσιφόρου Έ. 2021. Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας. Region & Periphery. 12, (Dec. 2021), 123–125. DOI:https://doi.org/10.12681/rp.28904.