(1)
Ανδρικοπούλου Ε.; Καυκαλάς Γ. Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης. RP 2021, 12, 11-39.