(1)
Σκάγιαννης Π. Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021). RP 2021, 12, 41-63.