(1)
Ψαλτόπουλος Δ. Κ. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021). RP 2021, 12, 99-122.