(1)
Ψυχάλης Μ. Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Ιστορία, θεσμοί, πολιτικές. RP 2021, 12, 130-131.