(1)
Τσιφόρου Έ. Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας. RP 2021, 12, 123-125.