Ανδρικοπούλου Ε., & Καυκαλάς Γ. (2021). Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης. Region & Periphery, 12, 11–39. https://doi.org/10.12681/rp.28886