Σκάγιαννης Π. (2021). Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021). Region & Periphery, 12, 41–63. https://doi.org/10.12681/rp.28887