Τσιφόρου Έ. (2021). Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας. Region & Periphery, 12, 123–125. https://doi.org/10.12681/rp.28904