Ανδρικοπούλου Ε.; Καυκαλάς Γ. Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης. Region & Periphery, [S. l.], v. 12, p. 11–39, 2021. DOI: 10.12681/rp.28886. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28886. Acesso em: 29 jun. 2022.