Σκάγιαννης Π. Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021). Region & Periphery, [S. l.], v. 12, p. 41–63, 2021. DOI: 10.12681/rp.28887. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28887. Acesso em: 13 aug. 2022.