Ψαλτόπουλος Δ. Κ. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021). Region & Periphery, [S. l.], v. 12, p. 99–122, 2021. DOI: 10.12681/rp.28889. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28889. Acesso em: 28 jun. 2022.