Ψυχάλης Μ. Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Ιστορία, θεσμοί, πολιτικές. Region & Periphery, [S. l.], v. 12, p. 130–131, 2021. DOI: 10.12681/rp.28902. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28902. Acesso em: 2 jul. 2022.