Τσιφόρου Έ. Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας. Region & Periphery, [S. l.], v. 12, p. 123–125, 2021. DOI: 10.12681/rp.28904. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28904. Acesso em: 13 aug. 2022.