Ανδρικοπούλου Ελένη, and Καυκαλάς Γρηγόρης. 2021. “Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης”. Region & Periphery 12 (December):11-39. https://doi.org/10.12681/rp.28886.