Ψαλτόπουλος Δημήτριος Κ. 2021. “Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021)”. Region & Periphery 12 (December):99-122. https://doi.org/10.12681/rp.28889.