Τσιφόρου Έλλη. 2021. “Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας”. Region & Periphery 12 (December):123-25. https://doi.org/10.12681/rp.28904.