Ανδρικοπούλου Ε. and Καυκαλάς Γ. (2021) “Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης”, Region & Periphery, 12, pp. 11–39. doi: 10.12681/rp.28886.