Τσιφόρου Έ. (2021) “Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας”, Region & Periphery, 12, pp. 123–125. doi: 10.12681/rp.28904.