[1]
Ανδρικοπούλου Ε. and Καυκαλάς Γ., “Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης”, RP, vol. 12, pp. 11–39, Dec. 2021.