[1]
Σκάγιαννης Π., “Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021)”, RP, vol. 12, pp. 41–63, Dec. 2021.