[1]
Ψαλτόπουλος Δ. Κ., “Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021)”, RP, vol. 12, pp. 99–122, Dec. 2021.