[1]
Τσιφόρου Έ., “Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας”, RP, vol. 12, pp. 123–125, Dec. 2021.