Ανδρικοπούλου Ε., and Καυκαλάς Γ. “Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης”. Region & Periphery, vol. 12, Dec. 2021, pp. 11-39, doi:10.12681/rp.28886.