Σκάγιαννης Π. “Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021)”. Region & Periphery, vol. 12, Dec. 2021, pp. 41-63, doi:10.12681/rp.28887.