Ψαλτόπουλος Δ. Κ. “Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021)”. Region & Periphery, vol. 12, Dec. 2021, pp. 99-122, doi:10.12681/rp.28889.