Τσιφόρου Έ. “Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας”. Region & Periphery, vol. 12, Dec. 2021, pp. 123-5, doi:10.12681/rp.28904.