Λιαργκόβας Παναγιώτης, and Χουλιαράς Αστέρης. “Greece’s Experience from the EU Structural Funds: The Neglected Consequences”. Region & Periphery, no. 5 (September 11, 2018): 9–19. Accessed October 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/18473.