Ανδρικοπούλου Ελένη, and Καυκαλάς Γρηγόρης. “Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης”. Region & Periphery 12 (December 9, 2021): 11–39. Accessed June 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28886.