Σκάγιαννης Παντολέων. “Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021)”. Region & Periphery 12 (December 9, 2021): 41–63. Accessed June 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28887.