Ψαλτόπουλος Δημήτριος Κ. “Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021)”. Region & Periphery 12 (December 9, 2021): 99–122. Accessed July 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28889.