Ψυχάλης Μάριος. “Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Ιστορία, θεσμοί, πολιτικές”. Region & Periphery 12 (December 9, 2021): 130–131. Accessed June 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28902.