Τσιφόρου Έλλη. “Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας”. Region & Periphery 12 (December 9, 2021): 123–125. Accessed June 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28904.