1.
Σκάγιαννης Π. Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021). RP [Internet]. 2021 Dec. 9 [cited 2022 Aug. 13];12:41-63. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28887