1.
Ψαλτόπουλος ΔΚ. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021). RP [Internet]. 2021 Dec. 9 [cited 2022 Jul. 2];12:99-122. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28889