1.
Ψυχάλης Μ. Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Ιστορία, θεσμοί, πολιτικές. RP [Internet]. 2021 Dec. 9 [cited 2022 Jun. 28];12:130-1. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28902