1.
Τσιφόρου Έ. Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας. RP [Internet]. 2021 Dec. 9 [cited 2022 Jul. 2];12:123-5. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/28904