Euripides’ Hippolytos in Aristophanes Eὐριπιδαριστοφανίζειν through Ἱππολυτίζειν


Published: Jun 30, 2024
Keywords:
Euripides Hippolytos Aristophanes ancient drama parody
Effie Zagari
Abstract
Aristophanes’ paratragic and parodic relationship with Euripides has long been discussed in classical scholarship mainly due to the numerous references to Euripides and his tragedies in Aristophanes’ comedies. This article focuses on the use and re-use of the myth of Hippolytos in Aristophanes, as it is found in Euripides’ extant play. The references to Hippolytos found in Aristophanes’ extant and fragmentary plays will be discussed. One of the main purposes of this paper is to bring into attention not only the references to Euripides’ Hippolytus in the extant plays but also in the fragments, which have been rather interesting in terms of their scale and nature as they are very different to the ones found in the extant plays, where the focus of the parody is mainly the character of Phaidra. Aristophanes is donning Euripides’ costumes to serve his purposes and scenarios. The present essay navigates through how Aristophanes used the same Euripidean disguise not just to εὐριπιδαριστοφανίζειν but specifically to ἱππολυτίζειν within his oeuvre.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bakhtin, M. M. 1981. The Dialogic Imagination: Four Essays, Edited by M. Holquist, Translated by C. Emerson and M. Holquist. Austin, TX: University of Texas Press.
Bergk, T., apud A. Meineke, (1840). Fragmenta Ccomicorum Graecorum II.2. Berlin: De Gruyter.
Beye, C. R. 2019. Ancient Greek Literature and Society. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Borthwick, Ε. Κ. 1967. Limed Reeds in Theocritus, Aristophanes, and Propertius. The Classical Quarterly, 17(1), 110–112.
Cowan, R., 2008. Nothing to Do with Phaedra? Aristophanes, Thesmophoriazusae 497-501. The Classical Quarterly, 58 (1), 315–320.
Demianczuk, J. (ed.) 1912. Supplementum Comicum. Supplementum comicum, comoediae graecae fragmenta post editiones Kockianam et Kaibelianam reperta vel indicata, collegit, disposuit, adnotationibus et indice verborum. Krakow: Nakład Akademii Umiejętności.
Diamantakou-Agathou, K. 2007. Περί Τραγωδίας και Τρυγωδίας. Athens: Papazisis.
Gibert, J. C. 1997. Euripides' Hippolytus Plays: Which Came First? The Classical Quarterly, 47(1), 85–97.
Gil, L. 2010. De Aristofanes a Menandro. Madrid: Ediciones Clásicas.
Gil, L. 2013. Aristófanes y Eurípides. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 23, 83–110.
Goldhill, S. 1991. The Poet’svVoice: Essays on Poetics and Greek Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
Green, J. R., (2013). Two Phaedras: Euripides and Aristophanes? In: Olson, S. D. (ed.) Ancient Comedy and Reception: Essays in Honor of Jeffrey Henderson. Berlin: De Gruyter, 94–131.
Henderson, J. 2008. Aristophanes: Fragments, Loeb Classical Library 502. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Highet, G. 2015. The Anatomy of Satire. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Householder, F. W. 1944. Παρωιδία. Classical Philology, 39 (1), 1–9.
Hutcheon, L. 1985. A Theory of Parody: The Teaching of Twentieth-Century Art Forms. London: Methuen & Co.
Karamanou, I. 2013. As Threatening as the Persians: Euripides in Aristophanes’ Thesmophoriazusae, In: Carey, C. and Edwards, M. (eds.) Marathon – 2,500 Years Proceedings of the Marathon Conference 2010, Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 124, London: Institute of Classical Studies, 155–164.
Kock, T. 1880. Comicorum Antiquorum Fragmenta, Volume I. Leipzig: B. G. Teubner.
Landfester, M. (ed.) 2019. Aristophanes Lysistrate: Text, Übersetzung und Kommenta. Berlin: De Gruyter.
Lauriola, R. 2010. Aristofane serio-comico. Paideia e geloion con una lettura degli Acarnesi. Pisa: Edizioni ETS.
Lauriola, R. 2012. Praeteritio, Mimesis and Parody: Synergistic Strands in the Fabric of Aristophanes’ Comedies. AION: Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 34, 63–94.
Lauriola, R. 2016. Aristophanes and Euripides, Once Again: From Hippolytus 345 To Knights 16-18, Prometheus, 42 (1), 71–95.
Lelièvre, F. J. 1954. The Basis of Ancient Parody. Greece & Rome, 1 (2), 66–81.
Marshall, C. W. (ed.) 2020. Aristophanes: Frogs. London: Bloomsbury.
Mastromarco, G. and Totaro, P. (eds.) 2006. Commedie di Aristofane, Volume 2. Torino: UTET.
McGlew, J. F. 2002. Citizens on Stage: Comedy and Political Culture in the Athenian Democracy. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Medda, E., Mitto M. S. and Pattoni M. P. (eds.) 2006. Κωμωιδοτραγωιδία. Intersezioni del tragico e del comico nel teatro del v secolo a.C. Pisa: Edizioni della Normale.
Miles, S. 2017. Ancient Receptions of Euripides in Comedy: The Phoenissae of Euripides, Aristophanes and Strattis. In: Austa, L. (eds.) Frammenti sulla scena. Studi sul dramma antico frammentario, Volume 1, Torino: Edizioni dell’Orso, 175–200.
Nesselrath, H. G. 1993. Parody and Later Greek Comedy. Harvard Studies in Classical Philology, 95, 181–195.
Nikolaidou-Arabatzi, S. 2020. Aristophanes Parody in the Ranae 907–933: A Guide of Understanding the Technique of Silence in Greek Tragedy. Logeion: A Journal of Ancient Theatre, 10, 261–285.
Olson, S. D. (ed.) 2002. Aristophanes: Acharnanians. Edited with Introduction and Commentary by S. Douglas Olson. Oxford: Oxford University Press.
Orth, C. 2017. Aristophanes, Aiolosikon - Babylonioi (fr. 1-100): Übersetzung und Kommentar. Aristophanes Fragmenta Comica (FrC) 10.3: Heidelberg: Verlag Antike.
Orth, C. 2020. Fragmentary Comedy and the Evidence of Vase-Painting: Euripidean Parody in Aristophanes’ Anagyros. In: Lamari, A., Montanari, F. and Novokhatko, A. (eds.) Fragmentation in Ancient Greek Drama, Berlin: De Gruyter, 481–500.
O’Sullivan, N. 2006. Aristophanes’ First Critic: Cratinus Fr. 342 K-A. In: Davidson, J. F., Muecke, F., and Wilson, P. (eds.) Greek Drama III: Essays in Honour of Kevin Lee, Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 87, London: Institute of Classical Studies, 163–169.
Pellegrino, M. (ed.) 2015. Aristofane Frammenti. Testo, Traduzione e commento. Prosopa – Teatro Greco: Studi e Commenti 8. Lecce: Pensa Mutlimedia.
Rau, P. 1967. Paratragodia. Untersuchungen zu einer komischen Form des Aristophanes. Zetemata 45. Munich: C. H. Beck.
Roisman, H. M. 1999. The Veiled Hippolytus and Phaedra. Hermes, 127, 397–409.
Rose, M. A. 1993. Parody, Ancient, Modern, and Post-Modern. Literature, Culture, Theory Series 5. Cambridge: Cambridge University Press.
Roth, P. 2015. Euripides: Hippolytos. Berlin: De Gruyter.
Sells, D. 2019. Parody, Politics and Populace in Greek Old Comedy. London: Bloomsbury.
Schwinge, E. R. 2002. Aristophanes und Euripides. In: Ercolani, A. (ed.) Spoudaiogeloion: Form und Funktion der Verspottung in der aristophanischen Komödie. Drama; Beiträge zum antiken Drama und seiner Rezeption 11. Stuttgart: J. B. Metzler, 3–43.
Silk, Μ. 2000. Aristophanes and the Definition of Comedy. Oxford: Oxford University Press.
Silk, M. 1993. Aristophanic Paratragedy. In: Sommerstein, A. H., Halliwell S. F., Henderson, J. and Zimmerman, B. (eds.), Tragedy, Comedy and the Polis: Papers from the Greek Drama Conference, Nottingham, 18–20 July 1990. Bari: Levanti Editori, 477–504.
Slater, N. W. 2002. Spectator Politics: Metatheatre and Performance in Aristophanes. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
Sommerstein, A. H. 2014. Menander’s Samia and the Phaedra Theme. In: Olson, S. D. (ed.) Ancient Comedy and Reception, Berlin: De Gruyter, 167–179.
Taillardart, J. 1965. Les images d’Aristophanes. Etudes de langue et de style. Annales de l'Université de Lyon 36. Paris: Les Belles Lettres.
Tsantsanoglou, K. (ed.) 1984. New Fragments of Greek Literature from the Lexicon of Photius, Pragmateiai tēs Akadēmias Athēnōn 49. Athens: Grapheion Dēmosieumatōn tēs Akadēmias Athēnōn.
Walker, H. J. 1995. Theseus and Athens. Oxford: Oxford University Press.
Webster, T. B. L. 1967. Tragedies of Euripides. London: Methuen.
Wilamowitz-Moellendorff, U. F. W. von 1962. Kleine Schriften IV: Lesefrüchte und Verwandtes, Edited by K. Latte, Berlin: Akademie Verlag.
Zeitlin, F. I. 1996. Playing the Other: Essays on Gender and Society in Classical Greek Literature. Chicago, IL: The University of Chicago Press.