[1]
Σουμαλεύρης Σ. 2019. Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη. Πρεβεζάνικα Χρονικά. 55-56 (Δεκεμβρίου 2019), 151–168. DOI:https://doi.org/10.12681/prch.28252.