[1]
Δήμα Α.-Ι.Δ. 2017. Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου. Πρεβεζάνικα Χρονικά. 53-54 (Δεκεμβρίου 2017), 261–282. DOI:https://doi.org/10.12681/prch.28288.