(1)
Σουμαλεύρης Σ. Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη. PrCh 2019, 151-168.